Jeffrey Archer jest pisarzem kasowym. To znaczy — poczytnym, ale jednocześnie słabym. Pisze pod publiczkę, pisząc zaś tworzy błędy takiego kalibru, że niektóre urągają fundamentalnej logice i naprawdę przy tym irytują. Przeczytałem lub wysłuchałem kilkanaście powieści tego autora, niektóre z nich po kilka razy, bo łatwo się przy nich...