Tak się złożyło, że mój pierwszy kontakt z tą kultową powieścią nastąpił dopiero po czterdziestce. Mimo, że Herbertem zachwycał się już mój klasowy kolega, trzydzieści lat wcześniej. Powieść -- jak się należało spodziewać -- kupiła mnie w butach. Dlatego znalazłem tylko kilka błędów....